Horní menu

Dodávky staveb

Hlavní strana * projektová činnost * inženýrská činnost * dodávky staveb * reference * kontakty

Prováděcí projekty a realizace stavby jsou řízeny zkušenými
projektovými manažery, kteří odpovídají za koordinaci projektu
a vztah se zákazníkem. Pro každý projekt je jmenován
projektový tým. Profesní složení týmu a jeho kapacita odpovídají povaze a náročnosti projektu.

Projekty jsou realizovány v rámci:
- inženýrské smlouvy (o dílo, mandátní, komisionářské) pro jednotlivé služby nebo jejich soubor
- smlouvy o dílo na dodávku stavby "cost+fee" s pevnou cenou za inženýrské služby a cenovým vzorcem pro stanovení ceny za dodávky podle skutečných nákladů
- smlouvy o dílo na dodávku stavby nebo její části "na klíč" s pevnou celkovou cenou

Do rozsahu prací zejména patří:
- prováděcí projekt
- koordinace souvisejících projektových prací
- plán organizace výstavby a zařízení staveniště
- řízení výstavby
- stavební dozor
- řízení nákladů stavby a časového postupu výstavby
- koordinace a dozor nad provozními zkouškami a zahájením provozu
- příprava zkušebního provozu a garančních zkoušek
- dokumentace skutečného provedení stavby
- přejímka dokončené stavby a kolaudace
- zavedení stavby do účetnictví zákazníka

Hlavní strana * projektová činnost * inženýrská činnost * dodávky staveb * reference * kontakty

 

 

UNIVERSE I spol. s.r.o.