Horní menu

Universe I spol. s r.o.,
projektová a inženýrská činnost ve výstavbě

 

 • výběr a vyhodnocení staveniště
 • studie proveditelnosti
 • studie vlivu stavby na životní prostředí (E.I.A.)
 • zpracování a vyhodnocení alternativních řešení............
 • zajištění územního rozhodnutí
 • zajištění integrovaného povolení
 • zajištění stavebního povolení
 • návrh dodavatelského sytému..................
 • prováděcí projekt
 • koordinace souvisejících projektových prací
 • plán organizace výstavby a zařízení staveniště..........

 

 

Hlavní strana * projektová činnost * inženýrská činnost dodávky staveb * reference * kontakty

 

 

UNIVERSE I spol. s.r.o.