Horní menu

Projektová činnost

Hlavní strana * projektová činnost * inženýrská činnost * dodávky staveb *

reference * kontakty

UNIVERSE I patří k českým inženýrským společnostem. Dlouholetá zkušenost a kapacita umožňují společnosti realizovat
úplný soubor předprojektových a projektových prací podle
konkrétních požadavků zákazníků, mezi jiným:

- výběr a vyhodnocení staveniště
- studie proveditelnosti
- studie vlivu stavby na životní prostředí (E.I.A.)
- zpracování a vyhodnocení alternativních řešení
- porovnání dostupných technologií
- dokumentaci IPPC
- koncepční technické studie
- dokumentace pro územní rozhodnutí
- dokumentace pro stavební povolení
- basic design
- dokumentace pro výběrová řízení
- odhad investičních nákladů

Hlavní strana * projektová činnost * inženýrská činnost * dodávky staveb *

reference * kontakty

 

 

 

 

UNIVERSE I spol. s.r.o.